Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej, w podziale na dwa pakiety .

Postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika Zamawiającego: Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków.

 

INFORMACJA przetarg energia     26-07-2017

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa leków 2017

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-16/17


Ogłoszenie o zamówieniu  12-06-2017
 SIWZ  12-06-2017
 Załączniki do SIWZ wersja edytowalna  12-06-2017
 Modyfikacje SIWZ
 Pytania i odpowiedzi  29-06-2017
Informacja z otwarcia ofert  14-07-2017
 Odwołania
 Informacja o unieważnieniu postępowania
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  28-07-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16-08-2017
Print Friendly, PDF & Email