Dostawa aparatu RTG

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowego aparatu rentgenowskiego- zdalnie sterowanej ścianki rentgenodiagnostycznej z cyfrową obróbką obrazu  ze statywem do zdjęć płucnych, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-271-24/17

 

Ogłoszenie o zamówieniu 04-10-2017
SIWZ 04-10-2017
zał. nr 2 do siwz – wyciąg z projektu 04-10-2017
Zał . do siwz w wersji edytowalnej 04-10-2017
Zmiana tresci siwz -zmiana terminu składania ofert  11-10-2017
 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu  12-10-2017
 Wyjaśnienia treści siwz  26-10-2017
 Zmiana treści siwz  27-10-2017
Informacja z otwarcia ofert  09-11-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  10-11-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  20-11-2017
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa leków 2017

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.271-16/17


Ogłoszenie o zamówieniu  12-06-2017
 SIWZ  12-06-2017
 Załączniki do SIWZ wersja edytowalna  12-06-2017
 Modyfikacje SIWZ
 Pytania i odpowiedzi  29-06-2017
Informacja z otwarcia ofert  14-07-2017
 Odwołania
 Informacja o unieważnieniu postępowania
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  28-07-2017
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16-08-2017
Print Friendly, PDF & Email