en   sk  

Polsko-Słowacki Program

Wczesnego Wykrywania

Raka Płuca

Linki do stron internetowych: UE i instytucji wdrażających projekt parasolowego.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego: http://www.mir.gov.pl/Strony/glowna.aspx

Europejska Współpraca Terytorialna: http://www.ewt.gov.pl/Strony/default.aspx

Fundusze Europejskie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/glowna.aspx

Województwo Małopolskie: http://www.malopolskie.pl/

UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska: http://www.europa.eu

Parlament Europejski: http://www.europarl.europa.eu

Komisja Europejska: http://www.ec.europa.eu

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce http://www.ec.europa.eu/polska

InforEuro http://www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en

INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE PROJEKT PARASOLOWY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA- REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013:

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska : http://www.karpacki.pl

PARTNERZY POLSCY:

- Związek Euroregion Tatry: http://www.euroregion-tatry.pl/

- Stowarzyszenie Region Beskidy: http://www.euroregion-beskidy.pl

PARTNERZY SŁOWACCY:

- Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie: http://www.po-kraj.sk

- Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie: http://www.zask.sk


Polsko-Słowacki Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013.

Strona była odzwiedzona już razy