pl   en  

Poľsko-slovenský

program včasnej diagnostiky

karcinómu pľúc

Úvod

Blíži sa koniec realizácie mikroprojektu s názvom „Poľsko-slovenský program včasnej diagnostiky karcinómu pľúc“. Jeho implementácia bola možná vďaka spolufinancovaniu projektu zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Je potrebné zdôrazniť, že je to prvý taký veľký projekt implementovaný v Euroregióne „Tatry“, ktorý rieši zdravotnícku problematiku v jej sociálnom, ale aj vedeckom rozmere.

Táto publikácia je rozdelená do dvoch častí: prvá sa týka organizačných princípov, cieľov a prínosov z implementácie medzinárodného partnerského programu realizovaného v Euroregióne „Tatry“, druhá časť, lekárska, je prezentáciou nadviazanej poľsko-slovenskej spolupráce v oblasti praktického lekárstva a vedeckých aktivít.

Vychádzajúc v ústrety očakávaniam zdravotníckeho prostredia z Poľska a Slovenska, ktoré víta rozvoj spolupráce v oblasti ochrany zdravia, dúfame, že aj v budúcnosti budeme pokračovať v spoločných cezhraničných aktivitách.

dr hab. med. Marcin Zieliński


Poľsko-slovenský program včasnej diagnostiky karcinómu pľúc je spolufinancovaná Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Strona była odzwiedzona już razy