en   sk  

Polsko-Słowacki Program

Wczesnego Wykrywania

Raka Płuca

Wstęp

Dobiega końca realizacja mikroprojektu pod nazwą „Polsko- Słowacki Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca”. Realizacja przedsięwzięcia była możliwe dzięki współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Należy podkreślić, że jest to pierwszy tak duży projekt zrealizowany w Euroregionie Tatry dotyczący medycyny zarówno w jej wymiarze społecznym jak i naukowym.

Niniejsza publikacja składa się z dwóch części –pierwsza dotyczy zasad organizacyjnych, celów i korzyści z realizacji międzynarodowego programu partnerskiego realizowanego w Euroregionie Tatry, druga, medyczna, przedstawia nawiązanie współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie medycyny praktycznej i działaniach naukowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk medycznych z Polski i Słowacji w zakresie rozwoju współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia mamy nadzieję na kontynuację wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w przyszłości.

Dr hab. med. Marcin Zieliński


Polsko-Słowacki Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013.

Strona była odzwiedzona już razy