Dane kontaktowe:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc w Zakopanem im. dr. O. Sokołowskiego.

Ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane

tel: (0-18) 20 150 45 lub 20 150 46

e-mail: administracja@szpitalsokolowski.plOsoba do kontaktu:

Z- ca Dyrektora Helena Brzozowska

Koordynator Projektu Bogusława Fudala


„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Małopolan poprzez dostosowanie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc do norm i standardów UE oraz przepisów prawa”.MRPO 2007-2013, Działanie 6.3 numer projektu: MRPO.06.03.01-12-081/08.

Strona była odzwiedzona już razy