Wybrane fotografie z realizacji projektu.Fotografie prezentują najważniejsze elementy z realizacji projektu wykonane w szpitalu.


„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Małopolan poprzez dostosowanie Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc do norm i standardów UE oraz przepisów prawa”.MRPO 2007-2013, Działanie 6.3 numer projektu: MRPO.06.03.01-12-081/08.

Strona była odzwiedzona już razy