Dostawa defibrylatora

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2017r.) defibrylatora (1 szt.), na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia.Znak postępowania A.ZP.24-21/17

Zaproszenie do składania ofert 16-10-2017
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 16-10-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  20-10-2017
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa stacji centralnego nadzoru

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej stacji centralnego nadzoru, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-22/17

Zaproszenie do składania ofert                                            16-10-2017

Załączniki w wersji edytowalnej                                         16-10-2017

Pytania i odpowiedzi                                                               19-10-2017

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego          20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa kapnografu do monitorowania przezskórnego pCO2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kapnografu do monitorowania przezskórnego pCO2, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania: A.ZP-24-18/17

Zaproszenie do składania ofert                                    16-10-2017

załączniki w wersji edytowalnej                                  16-10-2017

Pytania i odpowiedzi                                                      19-10-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej       20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie, z wyposażeniem, szafką i stolikiem, w ilości 4 sztuki, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-17/17

Zaproszenie do składania ofert                                   16-10-2017

załączniki w wersji edytowalnej                                 16-10-2017

Pytania i odpowiedzi                                                      18-10-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej       20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa 4 kardiomonitorów z rejestracją EKG

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) kardiomonitorów z: rejestracją EKG trzyodprowadzeniową, saturacją krwi za pomocą pulsoksymetru, z pomiarem ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną, liczbą oddechów, monitorowaniem temperatury, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. Znak postępowania A.ZP.24.19/17

Zaproszenie do składania ofert 16-10-2017
Załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej 16-10-2017
 Odpowiedź na pytania  19-10-2017
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego  20-10-2017

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa respiratorów przeznaczonych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych aparatów (respiratorów) przeznaczonych do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej z zestawem obwodów filtrów i masek, w ilości 4 sztuki, rok produkcji 2017, na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem.Znak postępowania: A.ZP-24-16/17

Zaproszenie do składania ofert                                 16-10-2017

załączniki w wersji edytowalnej                                 16-10-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej     20-10-2017

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa 2 aparatów do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) aparatów do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, umożliwiających monitorowanie następujących parametrów: przepływ powietrza, chrapanie, pozycja ciała spO2, HR, wysiłek oddechowy (2 szt.), rok produkcji 2017 na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń.Znak postępowania A.ZP.24-20/17.

Zaproszenie do składania ofert 16-10-2017
Załączniki nr 1 i 2 wersja edytowalna 16-10-2017
 Odpowiedź na pytania  18-10-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  20-10-2017

 

Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego  Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24.15/17.

Zaproszenie do składania ofert 10-10-2017
Załączniki nr 1-3 w wersji edytowalnej 10-10-2017
 Odpowiedź do pytania  12-10-2017
 Odpowiedź na pytania 2  13-10-2017
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pakiet nr 1,2,3) i unieważnieniu ( pakiet nr 1)  18-10-2017
Print Friendly, PDF & Email

Dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. Znak postępowania A.ZP.24-14/17

 Zaproszenie do składania ofert  22-09-2017
Załączniki w wersji edytowalnej  22-09-2017
 Odpowiedź na pytania  27-09-2017
 Informacja o wyborze oferty  02-10-2017
Print Friendly, PDF & Email

Przeglądy techniczne sprzętu medycznego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i  konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Zakopanem, z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Ilość części: 14. Znak postępowania:A.ZP-24-13/17

Zaproszenie do składania ofert                                        15-09-2017

Załączniki w wersji edytowalnej                                      15-09-2017

Pytania i odpowiedzi                                                           20-09-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej          27-09-2017

Informacja o unieważnieniu-pakiety nr 1,3,7,8,9,14   27-09-2017

Print Friendly, PDF & Email